Pris og betaling

  Månedspriser pr. 01.01.2020

Prisen i privat pasningsordning Brumbassen er 8200
kr.
Tilskud fra Sønderborg kommune er 5937
kr.
Jeres egenbetaling er 2263 kr.
Tilskuddet fra kommunen er forud betalt hvilket betyder at I for tilskuddet udbetalt, før I skal betale.

Jeres egenbetaling i  kommunal dagpleje er 2589 kr. Brumbassen er derfor 1323 kr. billigere pr. år.
Egenbetaling for vuggestue er 2507 kr. Brumbassen er derfor 1323 kr. billigere pr. år.
I disse besparelser er der taget højde for at I skal betale i 12 mdr i privat dagplejen.🙂

Med i prisen hos Brumbassen er også bleer, solcreme, engangsvaskeklude og 3 sunde måltider.

Det ydes søskenderabat, men ikke friplads.

Opsigelsen er med én måneds varsel og regnet fra den 1. i hver måned og den skal være skriftlig.


Der er flere oplysninger på Sønderborgs kommune hjemmeside, som du finder under nyttige links.